Cisza jest na topie! Rusza IV edycja konkursu na Szkolną Strefę Harmonii
1 października – w Międzynarodowy Dzień Muzyki rozpoczynamy konkurs na Szkolną Strefę Harmonii. Chcemy zapewnić dzieciom przestrzeń ciszy i relaksu w szkołach, wzmacniając tym samym ich zdolność do koncentracji, zapamiętywania informacji, a także uwrażliwić na innych ludzi, zwierzęta, rośliny, a przede wszystkim dobre dźwięki.
Poziom hałasu w szkołach porównywalny jest do wrzawy panującej na lotniskach, a głośność szkolnego dzwonka przekracza 100 decybeli (norma dla człowieka to 45 dB!). Szkolna Strefa Harmonii może powstać w każdym budynku. Jest to miejsce, w którym można schronić się od hałasu, znaleźć ciszę, odpoczynek, a przede wszystkim piękną muzykę. W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Słyszę Dobre Dźwięki w naszym województwie powstały już trzy Strefy Harmonii – w Szkołach Podstawowych w Reczu, Bezrzeczu i Świdwinie, stając się jednocześnie partnerami kampanii. Filharmonia w Szczecinie jako inicjator pomaga w wyposażeniu stref, a także dzięki współpracy z Mikołajem Jaroszem z firmy Ecophon wspiera merytorycznie w powstaniu miejsc ciszy.

Ponieważ przez trzy edycje konkursu w szkołach powstało już trochę Stref Harmonii, w tym roku konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach – dla szkół, które chcą zbudować strefy od podstaw oraz dla tych, które już strefy mają i chcą je ulepszyć.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
  • Wybierzcie fragment szkolnej przestrzeni. Może to być klasa, magazyn, nieużywane pomieszczenie, część świetlicy czy korytarza.
  • Zastanówcie się, co można zrobić, aby odizolować to miejsce od hałasu pochodzącego z zewnątrz? Trzeba wygłuszyć ściany? Uszczelnić okno? Jeśli w Waszej szkole jest już strefa, pomyślcie, jak można ulepszyć ją pod kątem akustyki. Może to też czas, aby pomyśleć o koncepcji nowego dzwonka w Waszej szkole?
  • Zaplanujcie, co trzeba w tym miejscu zmienić, aby przyjemnie spędzało się tam czas. Chcecie pomalować ściany? Wstawić dywan i rośliny? Potrzebujecie sprzętu do odtwarzania relaksacyjnej muzyki i wygodnych poduszek? A może chcecie przearanżować istniejącą już Strefę Harmonii?
  • Opiszcie, co powinno się dziać w Waszej Strefie Harmonii. Może to być miejsce słuchania przyjemnej muzyki, spotkań z inspirującymi osobami, przestrzeń odpowiednia dla warsztatów czy spotkań kółka zainteresowań. Zaproponujcie działania, dzięki którym każdy będzie chciał to miejsce odwiedzać.

To wszystko umieśćcie w formularzu zgłoszeniowym i wyślijcie do nas. Spośród nadesłanych prac jury wybierze zwycięską koncepcję nowej Strefy Harmonii, a także zwycięską koncepcję ulepszonej Strefy Harmonii. Ich autorom pomożemy w budowaniu oraz przearanżowaniu Szkolnych Stref Harmonii i wyposażeniu ich w sprzęt meblowy. Przewidziana jest także nagroda specjalna za koncepcję na „Dobry dzwonek“ czyli dzwonek szkolny, który nie podnosi poziomu stresu, nie jest głośny i sprawia, że z przyjemnością wracamy na lekcje. Może to być dzwonek zainspirowany np. dźwiękami natury, muzyką, ciszą lub ogólny koncept, który w ciekawy sposób zaznacza czasowy podział zajęć w szkołach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 30.04.2022 r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 19.06.2022 r. podczas koncertu rodzinnego „Niezapominajka“, odbywającego się w ramach II edycji festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki.

Zobacz poradnik, jak stworzyć Szkolną Strefę Harmonii.


Zobacz Szkolną Strefę Harmonii laureatów III edycji konkursu.

Dla laureatów konkursu przewidzieliśmy nagrody rzeczowe w postaci doposażenia Stref Harmonii, wydawnictwa Filharmonii, bilety na koncerty w Filharmonii oraz wsparcie w wyciszeniu przestrzeni ze strony firmy Ecophon, specjalizującej się w kształtowaniu akustyki szkół, biur, szpitali oraz obiektów sportowych. Zwycięzcy staną się również honorowymi partnerami kampanii Słyszę Dobre Dźwięki.

REGULAMIN KONKURSU
01-10-2021, 14:37:45