Poziom hałasu w szczecińskich szkołach zagraża zdrowiu
Poziom hałasu w trakcie przerw przekracza 80 dB, podczas gdy za próg szkodliwości uznaje się już 65 dB. Filharmonia w ramach kampanii Słyszę Dobre Dźwięki propaguje ciszę i zachęca do tworzenia stref harmonii w szkołach.
Wraz z wolontariuszami Filharmonii odwiedziliśmy szczecińskie licea i szkoły podstawowe, by dokonać pomiaru natężenia dźwięku. Okazało się, że zarówno podczas lekcji, jak i w trakcie przerw poziom hałasu jest bardzo wysoki. Pracownicy wraz z wolontariuszami promowali wśród uczniów i nauczycieli konkurs na Szkolne Strefy Harmonii, jednocześnie zachęcając do dbania o zmysł słuchu.

Więcej informacji o konkursie znajduje się TUTAJ

Ucho ludzkie odbiera dźwięki w bardzo szerokim zakresie natężeń: od 0 do 120 decybeli, powyżej jednak progu 120 decybeli większość osób odczuwa ból, może też nastąpić uszkodzenie słuchu. Równocześnie dźwięki o niższym natężeniu, szczególnie przy dłuższej ekspozycji, mogą być równie szkodliwe dla słuchu.

SZKODLIWOŚĆ HAŁASU
Poniżej 35 dB – nieszkodliwe dla zdrowia, mogą być denerwujące lub przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia.
35-70 dB – wpływają na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie utrudniają zrozumiałość mowy, zasypianie i wypoczynek.
70-85 dB – znacznie zmniejszają wydajność pracy, mogą być szkodliwe dla zdrowia i powodować uszkodzenie słuchu.
85-130 dB – powodują liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemożliwiają zrozumiałość mowy nawet z odległości 50 cm.
Powyżej 130 dB – powodują trwałe uszkodzenie słuchu, pobudzają drgania narządów wewnętrznych człowieka, powodując ich schorzenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i dbania o niezwykle ważny zmysł, jakim jest słuch.
07-04-2022, 13:51:29